Buitenverlichting

Stijlmiddel, kompas, schutspatroon: multitalent buitenverlichting

Nauwelijks een ander middel accentueert de creatieve fijnheden van een gebouw duidelijker dan licht.
Als het daglicht voor de donkerheid wijkt, gaat het erom, de architectonische bijzonderheden te behouden – of juist heel bewust te veranderen – met behulp van een doordachte combinatie van direct en diffuus kunstlicht. Structuren, elementen of fijnheden in vorm en gevel te accentueren en daarbij grenzen en contouren te definiëren – of juist heel bewust op te heffen.

Daarnaast heeft buitenverlichting uiteraard vooral één taak: voor veiligheid en oriëntatie zorgen bij schemering en donkerheid. Hindernissen moeten gezien, informatie gevonden en wegen beveiligd worden. Een duurzaam hoge lichtkwaliteit evenals verblindingsvrijheid spelen daarbij een even grote rol als het zo rendabel mogelijke bedrijf van iedere afzonderlijke armatuur.

De technische vereisten die aan buitenverlichting worden gesteld, zijn dienovereenkomstig streng en reiken van robuustheid en montagevriendelijkheid, onderhoudsvrijheid en duurzaamheid tot en met de grootst mogelijke energie-efficiëntie. De eisen die aan het design worden gesteld, zijn minstens even belangrijk. Buitenarmaturen vormen immers gedurende een lange periode een vast onderdeel van het gebouw en zijn omgeving; zelfs als ze niet in gebruik zijn, zijn ze niet zelden medebepalend voor het beeld en de stijl van gebouw en perceel.

Om u even rendabele als esthetische concepten voor de buitenverlichting te kunnen bieden, houden wij bij RZB ook in dit segment al van oudsher rekening met alle componenten – van technische en vormgevingseisen aan het product tot en met de efficiëntiepijler lichtmanagement.

Zij het de illuminatie van een gebouw, sculptuur en landschap, de normgerichte beveiliging van wegen, straten en pleinen, de lichttechnische oriëntatieconcepten of stijlvolle aanvullingen op de architectuur: met onze enorme keuze aan in Duitsland geproduceerde kwaliteitsproducten en hoogwaardige dienstverleningen rondom het thema buitenverlichting beloven wij u maximale vormgevingsvrijheid, creatieve ondersteuning in de planning en bovendien bedrijfsveiligheid.