Licht voor de industrie

Licht voor de industrie

Op de behoeften afgestemd licht voor de hoogste eisen

De industriële sector omvat talrijke gebieden, de activiteiten binnen de bedrijven zijn net zo divers als de werkomgevingen. Verlichting voor de industrie moet daarom optimale verlichtingsoplossingen bieden voor zeer uiteenlopende toepassingsgebieden.

Het licht moet alle werkprocessen en visuele taken van de werknemers ondersteunen door een hoog niveau van visueel comfort te bieden om veilige en productieve processen te garanderen. Een ander veiligheidsaspect is ook de aanpassing van de armaturen aan de omgevingsomstandigheden om een permanent betrouwbare werking te garanderen.

Hoogwaardig licht in de industrie heeft een positief effect op verschillende niveaus. LED-armaturen zijn efficiënt en energiebesparend, waardoor CO2-emissies worden verlaagd. De systemen zijn snel te monteren en uiterst onderhoudsvriendelijk. Een goede lichtkwaliteit verbetert bovendien aantoonbaar het concentratievermogen, de prestaties en het welzijn van de werknemers. De Human Centric Lighting aanpak, die de mens centraal stelt, kan hieraan een concrete bijdrage leveren. In het tijdperk van Industrie 4.0 en digitale transformatie worden intelligente lichtmanagementsystemen steeds belangrijker. light control+3 van RZB is een perfect hulpmiddel om het verlichtingsniveau flexibel en normconform te regelen. Met een dynamische daglicht- en aanwezigheidsregeling kan de meerwaarde voor werknemers, de efficiëntie van een gebouw en het economische succes van een onderneming worden verhoogd.