RZB. Rudolf Zimmermann Bamberg. Made in Germany. Made in Bamberg.

Charmante, mediterrane steegjes, pittoreske geveltjes, het "oude raadhuis", dat trots temidden van de Regnitz troont, de prachtige dom van Bamberg – Bamberg is een wonderschoon juweeltje en niet zonder reden sinds 1993 wereldcultuurerfgoed van de UNESCO.

Deze sympathieke en levendige stad is ons thuis. Niet zonder trots dragen wij haar naam in ons handelsmerk, waarderen wij de moderne infrastructuur en de aantrekkelijke, culturele omgeving. Bamberg maakt deel uit van de metropoolregio Neurenberg en vestigingsplaats van betekenisvolle middenstandsbedrijven en wereldwijd agerende ondernemingen.

„Made in Germany“ betekent voor ons en onze opdrachtgevers „Made in Bamberg“. En wat dan 80 jaar geleden begon met de fabricage van elektrische gebruiksartikelen is uitgegroeid tot een van de meest invloedrijke bedrijven in de internationale lichtbranche. Meer dan 600 medewerkers wijden zich elke dag opnieuw met hart en ziel aan een belangrijke taak:

De ontwikkeling en productie van armaturen van de hoogste kwaliteit.

Het is een plicht aan kwaliteitsnormen te voldoen. Wij nemen dit op ons.

Kwaliteit betekent voor ons, geen compromissen te sluiten. Wij werken precies, verantwoordingsvol en oplossingsgeoriënteerd. Wie dagelijks meer dan 20.000 hoogwaardige lichtwerktuigen vervaardigt, kan de constante kwaliteit ervan uitsluitend door een maatgevende factor garanderen: De eis die men zichzelf stelt, de perfectie zo dichtbij mogelijk te komen.

Wat voor het product geldt, geldt voor het transport: Van de goedereningang via fabricagecontroles en duurzaamheidstest tot aan logistiek en aftersales wordt elke processtap streng gecontroleerd, continu geoptimaliseerd en als de omstandigheden dit verlangen, ook opnieuw gedefinieerd. Met de DIN ISO 9001-certificering documenteren wij al sinds 1996, dat deze stappen te allen tijde aan de hoogste kwaliteitseisen voldoen.

De bereidheid, goed nog beter en efficiëntie nog efficiënter te maken, is al sinds tijden basis van ons succes - en laat ons niet alleen aan normen voldoen, maar wereldwijd maatstaven zetten.

Goed, als de vorm de functie volgt. Beter, als de twee met elkaar in harmonie zijn.

Wij zijn van mening dat een gestroomlijnd principe talrijke mogelijkheden biedt. Wat zo eenvoudig klinkt is zonder twijfel de grootste uitdaging van de gehele productontwikkeling: Alleen hij, die de regels kent, kan ze ook breken. Alleen hij, die de essentie beheerst, kan innovatief en creatief veranderen. Kan vorm en functie steeds opnieuw bepalen en in de waarste zin van het woord uitstekende interactie tussen lichttechnologie, efficiëntie en esthetica creëren.

De afdeling Onderzoek en Ontwikkeling van RZB inclusief het eigen VDE-gecertificeerde laboratorium, een intern design- en innovatieressort en de collegiale samenwerking met externe designers vormen de basis voor ons werk. Hieruit ontstaat een bijna onbetaalbaar potentieel:

Het vormen van de toekomst van het licht.

Groen denken is fantastisch. Wij handelen ook groen.

Dat thema's zoals duurzaamheid, milieubewustzijn en het ontzien van hulpbronnen steeds meer plaats innemen en steeds meer mensen tot denken aansporen vinden wij fantastisch. Nadenken alleen is echter niet voldoende; wij zien het als ethische en maatschappelijke plicht, verantwoordelijkheid op ons te nemen en concreet te handelen.

De continue optimalisering van de technologieën zien wij in deze samenhang als vanzelfsprekendheid, het bereiken van de grootst mogelijke (energie-)efficiëntie ook. Ons gehele ontwikkelings- en productieproces baseren wij op de aspecten rendabiliteit en waarde - omdat niets ons milieu grootscheepser en duurzamer beschermt dan een duurzaam en tijdloos mooi product.

Wat wij verder nog onder concreet handelen verstaan?
In 2010 werd onze fabriek in Bamberg met een ultramoderne fotovoltaïsche installatie uitgerust, die met 30.000 m² collectoroppervlak en meer dan 1,1 megawatt vermogen het grootste deel van de energie levert, die de fabriek nodig heeft. De CO2-besparing bedraagt sindsdien 930.000 kg per jaar.