ALLE LICHT

RZB GEDRAGSCODE

RZB Rudolf Zimmermann Bamberg GmbH legt zich al meer dan 80 jaar toe op de ontwikkeling en productie van hoogwaardige verlichtingsoplossingen en is uitgegroeid tot een van de bekendste Europese bedrijven in de verlichtingsbranche. De binnen-, buiten- en veiligheidsarmaturen en de lichtmanagementsystemen overtuigen door hun hoge kwaliteit.

RZB is een familiebedrijf dat in Bamberg is opgericht en wereldwijd actief is. Wij werken samen met klanten, leveranciers en partners die afkomstig zijn uit landen met verschillende culturen, achtergronden en waarden. Hierbij geven wij in ons handelen blijk van verantwoord ondernemerschap en houden wij ons aan de geldende wetten en bedrijfsprincipes.

De gedragscode vormt een richtinggevend kader voor een doeltreffend intern controlesysteem om situaties te voorkomen die het ethische gedrag, de betrouwbare handelswijze en de rechtmatigheid van het bedrijf kunnen schaden.

De code is van toepassing op de gehele RZB bedrijvengroep en geldt voor ieder van ons, zowel voor de directie, de bedrijfsleiding en de leidinggevenden als voor elke medewerker.

U kunt onze gedragscode hier downloaden
U kunt onze gedragscode hier downloaden