Inkoop en leveranciersbeheer

Concurrerende en innovatieve producten die onze klanten inspireren zijn het primaire doel van RZB.

Wij zijn ons bewust van het fundamentele belang van betrouwbare en consequent efficiënte partners in deze context - daarom hebben wij vanaf het begin vertrouwd op een langdurige, vertrouwensvolle en waarderende samenwerking met onze leveranciers en dienstverleners.

Alleen onder deze voorwaarden kunnen processen efficiënt worden georganiseerd, synergieën worden benut en de gehele toeleveringsketen voortdurend worden geoptimaliseerd.

Duurzaamheid

Wij vinden het geweldig dat onderwerpen als duurzaamheid, milieubewustzijn, maatschappelijk verantwoord ondernemen en het behoud van hulpbronnen steeds belangrijker worden en tegelijkertijd steeds meer mensen aan het denken zetten.

Denken alleen is echter niet genoeg; wij zien het als een ethische en sociale verplichting om verantwoordelijkheid te nemen en concreet te handelen. Duurzaam inkopen is daarom een belangrijke bedrijfsdoelstelling voor ons en betekent actie ondernemen tegen klimaatverandering.

 

 

 

 

 

Duurzaamheid in de toeleveringsketen door MVO-inkoop

MVO, of Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, verwijst naar de verantwoordelijkheid van bedrijven tegenover de maatschappij en het milieu. Dit omvat de inachtneming van ethische, sociale en milieuaspecten bij zakelijke beslissingen en handelingen. Enkele voorbeelden van MVO-activiteiten zijn het gebruik van hernieuwbare energie, de ondersteuning van gemeenschapsprojecten, de bevordering van diversiteit en integratie en de naleving van arbeids- en milieunormen. MVO is de afgelopen jaren steeds belangrijker geworden nu steeds meer bedrijven inzien dat duurzame acties niet alleen goed zijn voor de samenleving en het milieu, maar ook voor de eigen groei en de financiële prestaties van het bedrijf op lange termijn.

 

Naleving en milieu

Naleving van fundamentele "Compliance" en "Social Responsibility"

Als verantwoordelijk bedrijf leggen wij grote nadruk op de naleving van milieuwetten en -voorschriften. Onze nalevingsmaatregelen zorgen ervoor dat wij vervuiling voorkomen, veilig omgaan met chemicaliën en voldoen aan de emissienormen. Door deze inzet voor het milieu helpen wij de risico's voor het milieu te minimaliseren en versterken wij ons imago als duurzame onderneming. Wij zijn er trots op bij te dragen aan een schoner milieu en kijken ernaar uit onze milieuverplichtingen in de toekomst met succes na te komen.

  Eisen voor onze leveranciers

  • Innovatie
  • Kwaliteitsnormen
  • Bereidheid tot kostenverlaging en transparantie
  • Naleving van leveringsdata
  • Flexibiliteit

   

   

   

   

   

   

   

  U wilt leverancier worden?

  Informeer u vooraf in onze opsomming van de vereiste

  product materiaal »

   

  en bekijk onze algemene voorwaarden voor
   

  Levering »

   

  Gebruik het formulier alleen voor
   

  leverancier applicatie »