Liste à retenir
Ingersoll Cutting Tools

Ingersoll Cutting Tools

Vaihingen an der Enz, Allemagne | © Linus Lintner Fotografie, Berlin